O nas

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI

Zarządzenie Nr 3/2020
Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego
z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora

do spraw dostępności

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 ze zm.)
zarządzam co następuje:

§ 1. Osobą do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w Placówce Wsparcia Dziennego będzie Jolanta Cisowska-Gacek

§ 2. Do zadań koordynatora należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Placówkę;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Placówkę, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3) monitorowanie działalności podejmowanej przez Placówkę w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dostępność architektoniczna

siedziby Placówki Wsparcia Dziennego


  Budynek Placówki Wsparcia Dziennego Kozy ul. Krakowska 9a, tel. 338175025
Do budynku prowadzi jedno wejście, od ul. Szkolnej. Do wejścia od ul. Szkolnej nie ma żadnych stopni, wejście do budynku posiada płaski próg na poziomie chodnika. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek jest parterowy. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na równym poziomie bez progów. Placówka posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Skorzystanie z usług wybranego tłumacza języka migowego jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Placówki, w formie telefonicznej 338175025 lub mailowej swietlica@kozy.pl Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r

Telefon do kontaktu 338175025
Adres poczty elektronicznej : swietlica@kozy.pl
Strona główna Aktualności Galeria Kontakt

Strona kojarzona ze słowami: świetlica kozy, placówka wsparcia dziennego